Hệ thống văn bản

Thứ sáu - 20/12/2013 08:52
Các văn bản pháp lý thể hiện chủ trương của nhà nước khuyến khích tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai

 

Có nhiều văn bản pháp lý của nhà nước và các cơ quan quản lý vĩ mô đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa VII ngày 4/01/1993 về chính sách DS-KHHGĐ xác định “Củng cố và phát triển mạng lưới dịch vụ KHHGĐ thông qua hệ thống y tế của nhà nước, song song với việc tăng cường vai trò của cộng đồng để đưa dịch vụ tới từng gia đình và người sử dụng, bán rộng rãi các phương tiện, dụng cụ KHHGĐ. Khuyến khích các tổ chức, tập thể và tư nhân làm dịch vụ KHHGĐ”. Điều đó chứng tỏ, ngay từ những năm đầu đổi mới, Đảng ta đã rất quan tâm tới vai trò của KHHGĐ. Tuy chưa đề cập tới công tác tiếp thị xã hội nhưng Nghị quyết cũng đã gợi mở nhu cầu phải tư nhân hóa và xã hội hóa công tác KHHGĐ.

Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ một lần nữa lại chỉ rõ “Nâng cao trình độ cán bộ y tế, tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, khuyến khích các tổ chức xã hội và tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ này. Đẩy mạnh tiếp thị xã hội và bán rộng rãi các phương tiện tránh thai.” Điều đó cho thấy, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai đã được xác định đóng vai trò quan trọng trong công tác DS-KHHGĐ.

Quyết định số 09/2006/QĐ/Ttg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đầy mạnh thực hiện công tác DS-KHHGĐ cũng một lần nữa nhất mạnh vai trò của tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, với tuyên bố “Mở rộng chương trình tiếp thị xã hội và bán rộng rãi các phương tiện tránh thai”. Ngoài ra, nghị định số 69/2008/NĐ-CP thágn 5/2008 hay kết luận 47-KL/TW tháng 4/2009 của Bộ Chính trị cũng đều khẳng định ủng hộ và khuyến khích thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Gần đây nhất là Quyết định số 2062/QĐ-BYT ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai trong chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Quyết định này một lần nữa khẳng định, chủ trương khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia vào công tác tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Trong quyết định này, đối tượng thụ hưởng của chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cũng được chỉ rõ là “toàn thể hoặc một nhóm dân cư cần được vận động sử dụng phương tiện tránh thai để thực hiện KHHGĐ và phòng tránh HIV/AIDS trong chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ”. Thêm nữa, tư tưởng của tiếp thị xã hội cũng đã được khẳng định khi quyết định này đã gọi đối tượng thụ hưởng của tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai là KHÁCH HÀNG.

 

 

 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1324
  • Tháng hiện tại: 10527
  • Tổng lượt truy cập: 1136119
onekb.vn
 
{THEME_LOGO_TITLE}